44

یونجه زرد

اطراف تهران و تبریز و مشهد و فریمان و در مراتع و جنگلها و خرمنها

اوایل خرداد تا آبان

خیلی خوب

خوب

 

5 و 6

45

یونجه

در سطح وسیع به عنوان علوفه کاشته میشود

اواسط بهار تا اواسط پاییز

خیلی خوب

خوب

رنگ عسل سفید روشن

5

46

شبدر سفید

در دامنه های البرز منطقه تهران و دامنه های الوند و خوی و آذربایجان و........

خرداد و تیر

خیلی خوب

خوب

عسل سفید روشن تا کهربایی روشن

3و 4

47

شبدر قرمز

کوه چهار خاتون در غرب و تبریز و خوی و کرمان

اواخر خرداد تا اوایل مهر

خوب

خوب

عسل زرد مایل به قرمز و گرده خاکستری

5

48

شبدر هیبرید

آذربایجان غربی و تبریز و واریته ای از آن در دیلمان و چریق و تبریز

تابستان

خوب

خوب

عسل مایل  به قرمز

4

49

اسپرس

اطراف تهران و آذربایجان و کرج، گچسر و جاجرود

اواسط اردیبهشت تا خرداد

خوب

خیلی خوب

عسل زرد طلایی و گرده زرد

 

50

باقلا

در اغلب مناطق ایران

اردیبهشت تا خرداد

متوسط

متوسط

 

3

51

ماش

شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز ایران به صورت وحشی در خرم آباد و همدان

اردیبهشت تا خرداد

خوب

متوسط

 

3

52

گون

ارتفاعات مازندران و همدان  ، در تمام نقاط ایران

اردیبهشت تا خرداد

خوب

خوب

عسل زرد کهربایی

 

53

سویا

به طور پرورشی در مزارع کاشته میشود